Monday, December 2, 2019

شربت سرد کن براس دو مخزن همزن دار فواره ای

شربت سرد کن دو مخزن همزن دار فواره ای ساخت کشور ایتالیا شرکت براس میباشد که دارای دو مدل یکی همزن دار و یکی فواره ای است که به سفارش شما تحویل داده می شوند. ظرفیت هر مخزن دوازده لیتر هست و برای ترکیب کردن و خنک کردن نوشیدنیهای طبیعی مثل آبمیوه میباشد و شربت سرد کن برای خنک کردن و مخلوط کردن نوشیدنی های غیر گازدار طراحی شده است.


No comments:

Post a Comment