Sunday, December 1, 2019

تخم‌مرغ نیمرو با تن ماهی

تن ماهی و تخم‌مرغ آب‌پز شده, یک جفت مکمل در ساندویچ و سالادها. تخم‌مرغ‌ها به همراه تن در پرکردن یک ساندویچ برای یک میان وعده یا پیک‌نیک استفاده می‌شوند.


No comments:

Post a Comment