Sunday, December 15, 2019

دستگاه اسپرسو ساز صنعتی حرفه ای بیزرا ARCADIA

اسپرسو دو گروپ BEZZERA  دارای ظرفیت دیگ جوشان یازده لیتر و توان سه هزار وات و دهانه اتصال ورودی سه چهارم و دهانه اتصال خروجی سه هشتم با وزن خالص شصت و دو کیلوگرم و وزن ناخالص هفتادوهفت کیلوگرم و سیستم تغذیه برقی و گازی ارائه می شود.
No comments:

Post a Comment