Saturday, December 7, 2019

اسکوپ بستنی جیوه ای استیل زرول آمریکا

اسکوپ های رویه استیل داخل جیوه ای در سایز های ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۳۰ که مایع هدایت گرما در داخل دسته قرار دارد
No comments:

Post a Comment