Monday, December 2, 2019

بریانی کردن سینه مرغ در فر

اگر بچه های شما در حالی بازی کردن هستند و گرسنه شده اند خوشبختانه می توانید برای آنها ناگت های مرغ یا شنیسل درست کنید، این سینه های مرغ پخته شده دستورالعمل جدید برای شما خواهد بود. آنها یک جایگزین اقتصادی ، سالم تر و خوش طعم تر برای مرغ سرخ شده منجمد ،هات‌داگ، یا گوشت ساندویچی هستند. آنها را در یک دسته بزرگ آماده کنید و بپزید ، بنابراین یک فریزر خواهید داشت که آماده وعده های غذایی سریع است.
No comments:

Post a Comment