Sunday, December 8, 2019

تاپینگ فالوده بستنی سرد طرح ایتالیایی

دستگاه تاپینگ فالوده و بستنی مناسب برای بستنی فروشی و آبمیوه فروشی بوده و دارای بدنه استیل و نورپردازی با کاسه های استیل در ابعاد سفارشی طراحی و تولید می گردد.http://damagostar.com/fa/products/commercial%20grill%20barbecue

No comments:

Post a Comment